Speedy courier delivery
Fair shipping charges worldwide

Impressum

TRYCK

Juridisk beteckning:
Battle-Merchant Wacken GmbH & Co KG
Personligt ansvarig delägare:
Battle-Merchant Wacken Holding GmbH
Verkställande direktörer:
Helge och Hendrik Pahl

Gehrn 4
25596 Wacken
Tyskland

Telefon: +4948279983900
Fax: +4948279983909
E-post: info@battlemerchant.com

VAT-ID-No.dE351241504
Registrerad i handelsregistret vid den lokala domstolen i Pinneberg
Handelsregisternummer HRA 9209 PI


Juridisk information om webbplatsen:

Alla texter, bilder och annan information som publiceras här omfattas av leverantörens upphovsrätt, såvida inte upphovsrätt från tredje part finns. Kopiering, distribution eller offentlig återgivning är under alla omständigheter endast tillåten med återkalleligt och icke-överförbart medgivande från leverantören.
Leverantören tar inget ansvar för något webbinnehåll som är länkat till denna webbplats, eftersom detta inte är leverantörens eget innehåll. De länkade sidorna har kontrollerats för olagligt innehåll; vid tidpunkten för länkningen kunde inget sådant innehåll identifieras. Operatören av de länkade sidorna är ansvarig för deras innehåll. Leverantören har ingen allmän skyldighet att övervaka eller kontrollera detta. Om en överträdelse blir känd kommer dock motsvarande länk att tas bort omedelbart.

 

Tvistlösning online enligt artikel 14.1 i ODR-förordningen:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR), som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Senast betraktad